O nás

Účelem spolku Gesou z.s. je realizace, podpora a financování projektů zaměřených na následující společensky prospěšné oblasti:

  • podpora a zkvalitňování života rodin s dětmi, života dětí a mladistvých, života sociálně znevýhodněných skupin občanů, zejména dětí a mladistvých bez rodin a z rodin neúplných, seniorů, nemocných a občanů v hmotné a sociální nouzi
  • podpora a rozvoj občanské společnosti, budování etických a humanitárních hodnot ve společnosti včetně podpory politických subjektů
  • podpora a rozvoj životního prostředí v obcích a krajích na území České republiky, včetně obnovy památek, obnovy a rozvoje infrastruktury a obnovy a rozvoje občanské vybavenosti

a to jak projektů vlastních, tak i projektů jiných subjektů.

Našim cílem je primárně podpora projektů na regionální úrovni.